About Us / Tentang Ex

Kani adalah gabung yang profesional penjagaan kesihatan, persatuan bok pertubuhan bok berdedikasi untuk kem og maklumat penting ma senoi ex malaysia bok bukan masa untuk COVID-19 doh hek tapi juga untuk meningkatkan kesihat awam dengan sokong Kementerian Kesihatan. Bok tolong bantu sebar mesej ma kani.

Please share our page / Sila kongsi laman ex

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Thank You For Your Cooperation / Terimak Kasih Kerjaksamak Num Nyop

Mental Health Message / Teren’loy Kesihatan Mental

Ex elak benex'lot berla'es, ex ter'los masa doh untox te'el aktiviti yag selalu nyop cen cubax, gex te'el kuih kek, em belukis, em jeh’wah lagu atau mei'moi.
Rex,lox ex paksa jerux gex, ex mok boleh ter'loi ma senoi senayex nom telofon, te'el mesej box ter'loi telefon ber'wox.
Memang mok benar, ex ho perkembangan hal penting. Mok, berihat benelot nyop a'wet nom hal nom corona virus 2019 (COVID-19).
Gaya nes'gos ex ter'n cara mej nes'gos ex yang mej. Bok a'gok wel ter'n aktiviti nen'cen keloj masa is nyop.
Bex'lot elok nyop boleh te'el untox em bantu sen'oi moi, gek hantar keperluan ma barisan ma'soi tui, em bantu um nak yang merlukan bok sedia cha’nak macok sen'oi ex sa’yex.
Bok ex susah em lawan tuasi masa doh, kot teren’loi nasihat nom senoi leg'lex. Tok mok nam nilai ma ex. Kot telefon berhubung ma talian bantuan COVID-19 gek n ba'lig tih.

Message for High Risk Individuals / Pesan Tok Senoi Risiko Tinggi

Senoi warga emas, bok senoi yang mok berpenyakit bok keloj kurang upaya um doh kumpulan yang risiko tinggi. Senoi doh bakal jejas bok gangu keloj perhidmatan kesihatan disebabkan COVID-19.
Mok nyop rasa janik kronik, pasti nyop mok bekal ubat tok mok na soj, bekalan ubat mok noleh ex dapat n keloj perhikmatan tambahan yang mok sedia nom KKM seperti nom pos Malaysia, mok hejek nom pandu lalu bok keloj perhikmatan parmasi (Locker4U). doh bagi ex pasti bekalan ubat ex cukup masa kawal nef cip ex PKP doh. Telefon ma klinik kesihatan yang o’nyon atau ma pusat telefon parmasi kebangsaan (NPCC) n numbor 1-800-88-6722 tuk bantuan. Kalau ex mok kawak ex yang janik kronik, bantu um nak um dapat bekalan ubat kalau mok masa ex tuk um nak.
Kalau mok berlaku kecemasan, telefon ma numbor doh 999 awal gek. Tuh ma kawak ex yang ex cayak tuk na hubung ma keluarga bok ma suadarak yang o’nyoj. Kalau boleh, ex pasti um nak mok numbor telefon kenalan ex yang boleh awal gek. Keloj sintuasi doh, setiap minit amat penting.
Jerok-lah nom senoi ex sayek masa tempoh printah kawal nep jip ex PKP doh mok cara yang mej tuk tunjuk senayek ex ma um nak, elak em be’babu ma keluarga bok kawak-kawak bok hejek ma senoi warga tektak bok warga jejak mok hejek yang janik kronik, cuali mok kecemasan tentu. Jagalah kesihatan um nak dengan em berhubung melalui telefon, bok telefon berwok mok hejek media social ex gunak
Tempoh doh mok masa yang sukar tuk um berjagak senoi um berjajik. Um nak mungkin mengalami tekanan nok um lemes teruk. Te’el lah mej-mej ma um nak. Bantulah maringan beban um nak sebagai tanda penghargaan. Nei contoh, ex beli canak bok barang perluan um nak. Sejahteraan um nak turut um og kesan ma ex doh um termej.

Returning to Work / Pentak Nom Doktor, Misi Bok Pakar Kesihatan Bil Ek Mak Bekerejak

Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan um’og kelonggaran, rakyat Malaysia harus sentiasa ekbejagak-jagak nom tingkahlaku ek masing-masing. Nom hal kebersihan diri rik eh hinggalah jenagak jarak sosial, en anuh mok marop-marop petua untuk ek ikud bil en deg atau en tempat kerjak.
Pastikan jarak ulah lebih nom 1 meter bok pakei topeng mat bil ek’gel en tempat awam, termasuk bil beberatur en tempat kerjak nyob. Seboleh eh, gunak tangga untuk ek elak nom sesak en keloj lip.
Og leq ma pengurus atau penyelia kalau nyob rasa tok sihat, bok girl en deg. Kalau rasa perlu’ wek ma klinik yang enyon atau konteck talian hotline Kementerian Kesihatan untuk dapatkan bantuan.
Sentiasa amalkan kebersihan diri bil ekgunakan tandas awam keranak tempat nak berisiko rayak. Gunakan cecair pembasmi kuman en tombol rengkak tandas bil hual bok moj. Paling penting, suj teg nyob sebersih eh menggunakan sabun bil soj.
Agok wek ma perjumpaan yang berkaitan kerjak seperti menyuarat yang sen’oi jajeh, yang umgunakan tempat umum. Bil tok dapat ek elak, jerukkan sosial lebih 1 meter mesti ek amalkan. Tok umgalakkan berkongsi peralatan atau barang pejabat kecuali bil terpaksa. Tok dibenarkan bersosial samak yang berkaitan kerjak ataupun tok.
Bil mak nom tempat kerjak, agok sentuh en part ilok-ilok bok bersembang samak ahli keluarga. Terus wek mamuh bok peram bajuk en keloj ong sabun untuk basmi kuman.

Protect Yourself, Protect Your Community / Lindung Eh Si Ex, Lindung Senoi Ex

Agok sebar virus doh ma senoi moi
 • Bil wek ma luar nom deg, tutup mej meh bok nyak ex dengan pelitup mukak.
 • Sabun boleh na kerbes virus, maka suj teg eh dengan guna sabun bok og.
 • Agok mek mak ma kampung, hanya mok perlu, mek mak dengan um benar pihak polis.
 • Jika ex perlu mek mak ma kampung, bersih aneg eh si eh dengan sabun bok og neg’neg bil ex loi, sebelum ex pekpe benda bok ma senoi moi. Lindungi ma senoi ex sayek.
 • Hanya ex berkumpul samak senoi yang deg samak hek, untuk em elak penularan virus doh.
 • Sentiasa ex jeruk gek eh si ex 1 meter nom senoi yang tok samak deg eh.
 • Lepas ex berjawah n luar, sayet-sayet harus termuh neg’neg dengan sabun samak og sebelum ex termoj ma deg.
 • Ex pasti ahli keluarga ex yang berumur bok senoi yang mok janik kronik salamat n deg.
 • Wek ma hospital kerajaan atau ma klinik kesihatan yang nyojh.
 • Jika ex mok ex teman senoi jekjik, pasti ex nar samak log penutup mukak masa keloj nepjip. Bersih eh si eh ex guna samak og sabun lepas bersamak senoi jekjik.
 • Senoi moi hejek perlu kekal jarak salamat keloj 1 meter nom senoi jekjik.
 • Jika mok senoi jekjik teruk, telefon ma 999 segera.

Public Spaces / Pesanan Ini Daripada Para Doktor, Jururawat Dan Pakar Kesihatan Mengenai Penggunaan Kawasan Umum

Kekal salamat- perjuangan tek tik tok Soh! Bermacam jajeh lapisan rakyat, golongan set'yet hingga tek'tak boleh na jangkit.
Ruang bertutup bok sempit bok hejek sesak adalah tempat bersiko tinggi. Doh lah, pergerakan angin nom balig kurang n kawasan rekdoh bok menyebabkan titisan jangkit terperangkap. Jika boleh, ex elak nel'gel n kawasan gek doh.
Jika ex perlu mok n kawasan umum, pasti ex log penutup mukak ex, Nanak mampu na lindung ma ex bok senoi sekeliling ex nom terdedah ma titisan yang um jangkiti.
Elak ex em pek'pep num permukaan hoj senoi um guna dengan nom teg ex seperti butang lif, pen bok hejek nek peg tangga. Jika tok mok em dapat rm elak, suj teg ex bok sekali em guna sabun masa suj teg ex atau cecair pembasmi kuman beralkohol dengan cepat, agok peg ma mukak ex.
Sila oug data peribadi yang tepat masa ex moj ma kedai, tempat nek cak canak bok kawasan senoi jajeh yang lain. Langkah doh em bantu ma KKM nam jalankan kesan um nak kontak sekiranya um dapat kes nak positif yang um laporankan n kalangan pelanggan. Juwah peranan doh ex oug um bantu berkesan proses doh!
Bes cepat penutup mukak ex lock lepas nak bes yang paling mej masa ex mek mak ma deg. Kod penutup jenis berabat, selalu ek reyet dengan og bok sabun.
Bil ek babuk nei senoi ex rasa berkelakuan dengan cara tok salamat, oug lex ma pengurus premis, pengawal atau polis melawan COVID-19 memerlukan kerjaksamak nom semuak pihak. Bersama-sama ex em hadapi

Moving Forward / Pentax Nom Doktor, Jururawat Bok Pakar Kesihatan. Na’doh Langkah Ma Soi Tui.

Syabas, rakyat Malaysia! Terima kasih kerana telah te'el perubahan. Nyop semuak telah cara jenwah peranan keloj ex kawal penularan COVID-19. Bok well, wabak doh masih tok soj lagi. Saat ex ex wex ma soi, agok ex wel pengajaran yang hoj ex belajar. Ex tok akan “ex tok ekmak gek manah hatop', Ex sedang te'el ' biasakan ma pai' bersamak-samak.

Sentiasa ex suj teg samak sabun, elak nek peg ma mukak, bok n sekali cair kerbes kuman yang mok n tepat senoi jajeh.

Walau reklok pun sekarang ex i’m benar ma tempat-tempat senoi jajeh gek n pusat Benli barang, restoran bok kedei runcit, elak tektet n tepat yang jajeh senoi bok sempit bok bercarak jarak n nyon. Sentiasa jarak tempat n nentet ex sekurang nei meter nom senoi moi.

Dari semasa ke semasa, tanyak khabar senoi ex sayek bok jiran samak deg. Terus saling ex sokong antarak satu sama lain. Masyarakat um bersamak nei henum mampu membantu ex  mengharungi peralihan yang lebih lancar ma arah biasakan ma pai’.

Pastikan nyop sentiasa periksa sumber bil ex baca atau ek berkongsi maklumat tentang COVID-19. Dapatkan maklumat yang ex boleh cayak nom Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan duniak (WHO) bok persatuan ahli Gabungan Kesihatan Malaysia (MHC). Pasti sahih berita ex dapat nak www.sebenarnya.my.