About Us / Bok Jik Adeh

Jik adeh pakar kesihatan, pertubuhan ru persatuan ji bergabung untuk ji ha og rakyat Malaysia termasuk senoi hik maklumat de penting bukan taleh tentang Covid-19 tapik untuk hal kesihatan mergak dengan care hi sukung usaha Kementerian Kesihatan. Jik harap engke tulug sibar mensat ru maklumat de ji og ku keluarga, sedarak, kawat ru komuniti engkek   

Please share our page / Tulug kungsi laman web jik ku mabek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

5 Simple Tips to Protect Ourselves from COVID-19 / 5 Petua De Hot Hi Joi untuk Hi Lindungi Dirik Da’a Pek Bijangkit la COVID-19

Untuk jenagak kesihatan ru nyawak hik, kerajaan la enai perhol satu arahan “Perintah Kawalan Pergerakan”. Maksudnya buat masa adeh, hik bi get cep-cip berang-meneng nok. Hama? Sebab hik pen buleh hi kenak penhod COVID-19 men hi perek mai de la ki kenak penhod COVID-19 aji.  Men la hi kep penhod COVID-19, lepas aji hi perek mai kilek, enai pen akan enai kep penhod aji.

Jik kumpulan pakar kesihatan ji sukung Perintah Kawalan Pergerakan adeh sebab mimang perlu untuk hi sekat penhod COVID-19 dari ki meribak. Tindakan sekatan adeh bukan saja-saja bi ui tapik bi berkep ju sains penlai (perubatan) ru pengalaman pakar ju negara kilek de terbukti mong e kesan de bor dalam enai lawan penhod adeh.

Mase adei, hik hot hi bertanggungjawab hot hi jagak dirik lei ru keluarga hik untuk hi per’ilak daripada hi kenak penhod COVID-19. Menurut mabek pakar kesihatan, adei adalah ma de hot he beh:

Hot hi gei ke deeg, gek cep-cip berang meneng nok.
Men hi kerakjak ku tempat de nyak, ugek jug nok neng kampug, supaya men tah de la hi terkenak penhod COVID-19, hik pek hi sebar penhod aji ku mai kampug, terutama mai de raknak ru mai de la’is.
Gek berkumpul jen’oi-jen’oi contohnya kenurik jegneg.
Suj teg ru sabun cucik-cucik selalu.
Berhubung atau dot ku Kementerian Kesihatan Malaysia secara online atau melalui talipon men hi rasak pek hi sihat atau hi rasak tah de la hi kenak penhod COVID-19 supaya buleh bi cek la doktor.

Jik pakar kesihatan ji paham mesti engke rasak keliru, engke sengoh ru susah sengik mase adeh. Tapik hik hot hi tulug-bertulug dan jedoh jik akan ji semainj kerajaan da’a enai jagak kesihatan, keselamatan ru pendapatan hik semuak.

Semuak sen’oi termasuk sen’oi hik harus hi kot tanggungjawab adei. Hik buleh hi perkalah penhod COVID-19 adei, tapik semuak sen’oi hot hi og kerjaksamak.

Thank You For Your Cooperation / Terima Kasih sebab engke joi ru engke kod mensat ru maklumat de jik de og

Mental Health Message / Mensat Kesihatan Mental

Hot hi ilak dari hi serngik benda de niknij, gunak mase adei untuk hi ui sesuatu de bergunak contohnya hi ui kui/kek, hi berlukis, hi cet-cet, hi belajar jenulag atau ma-ma taleh de buleh ki peryal sengik hik dari hi ui atau hi sengik benda de niknij.
Walaupun terpakse hi geui nyaknyak, hik masih buleh hi berhubung ru senoi de hi hok melalui telefon, mesej ru panggilan video.
Mimang penting hot hi joi perkembangan pai COVID-19. Tapik hot hi ingat untuk hi perihat kel’op daripada gah atau berita COVID-19.
Hot mong jadual ma de hi ha ui tiap arik supaya sinui hik masih bor walaupun mase senusah adeh. Gek sip aktiviti de hi gemar e-ui.
Serngik ma de buleh hi ui untuk hi tulug mai kilek, dawo hi og sokongan ku mabek barisan hadapan, hi tulug mai la’is atau mai enrak atau hi tulug berencet caknak untuk senoi de hi hok.
Jika hek he rasak terlalu susah sengik, hek buleh he bertanyak atau he berburak ru mabek pakar. Enai pek akan enai rok. Numbor talian bantuan de buleh he berhubung untuk he berburak atau he bermesej mong bi tulis ku kemil atah.

Message of Preparing For The New Normal / Mensat Ju Doktor, Misi Ru Pakar Kesihatan Untuk Hik Hi Bersedia Ha Sinui Biasak Pai (Kebiasaan Baharu)

Nuk adeh hot hi bersabar untuk sinui jedoh de bor.

Jo’oi e bende de la berubah senjak mong PKP, tapik adat ru budaya hik tetap pek terjejas. Mase senusah adeh, semuak rakyat Malaysia enai bersamak ru hik. Mase adeh, hik hot hi berkungsi rezeki ru kekawat, ugek membazir, ru hot hi persui semangat Muhibah, hi bernanek kateh sinui biasak de pai.

Walaupun PKP adeh la jo’oi ki en perubahan, tapik ri’is budaya hik tetap pek berubah. Ma-ma amalan kepercayaan atau agama hik tetap hot hi teruskan. Keluarga de enai geui nyak-nyak hot sentiasa enai berhubung atas talian, keluarga de enai geui samak hot kekal selamat geui ku deeg.
Walaupun hik kateh PKP, arik raye dawo Tahun Baru Tamil, Minggu Suci, Qing Ming, Vaisakhi dan Vishnu atau ma-ma e raye taleh tetap bi samut, tapik bi joi care pai (adei de bi kermeh New Normal atau Kebiasaan Baharu atau Sinui Biasak Pai). Ma-ma e agama de hi moij atau kepercayaan asal hik, bi galakkan supaya pemimpin agama atau mairaknak hik enai kek atau enai ui care sambutan pai de lebih selamat atau inovatif.
Adeh adalah mase untuk hi serakngik cereg supaya hi kep pengajaran ju agama atau ma-ma kepercayaan hik. Kenwat sengik ru iman hik tengah bi uji mase adeh. Hik bi nasihat da’a hi jagak dirik hik ru keluarga, termasuk enleg atau sedarak-bakak hik. Serengik cereg atau muhasabah mase hi bersusah ru bi uji adeh buleh ki tulug hik hi jadik senoi de lebih tabah ru kuat sengik.
Men tah de mong barang berlebih, berkungsi gek ru mai de ma pek ma de mong. Ugek ui benlik barang panik (pembelian panik) atau hi cerkip barang lebih dari ma de hi perlu. Hi belik barang hot hi joi keperluan sebab hot hi serngik ru hi berambi mai kilek pen tah de ki perlu barang keperluan asas aji – contohnya mabek barisan hadapan ru mai de pek berkemampuan.
Virus adeh pek ki kenal mai kayak atau mai meskin. Virus adeh pek ki pilih warganegara melok, bangse ma, atau agama ma. Hot terus hi berbor sengik, hi ui bor ru hi bertulak-ansur ru bok-bok. Hot hi kot berat ku senoi de sinui enai asig ju hik. Mase senusah adeh hot tetap hi bersamak.

Sabar ho, senabar hik yah ajih adalah untuk mase jedoh de lebih bor.

Message for High Risk Individuals / Mensat Untuk Mai De Berisiko Tinggi

Mai enrak, mai de mong penhod teruk atau penhod kronik ru mai kurang upaya adalah mabek de berisiko tinggi sebab enai la pek dapat enai ber’ulag neng klinik atau hospital seperti biasak senjak la mong COVID-19.
Men hek mong penhod kronik, pastikan mengkal penlai hek pek gecat. Mengkal penlai buleh he berkep melalui perkhidmatan tenambah penlai de bisedia la KKM melalui Pos Malaysia, Pandu Lalu dan Locker4U. Enai ha pastikan mengkal penlai hek cukup atau pek gecat kateh tempoh PKP adeh. Berhubung ru Klinik Kesihatan beng kawasan genui hek atau Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC) ku talian 1-800-88-6722 untuk enai tulug. Men tah de mong mai de he kenal de mong berpenhod kronik, tulug enai untuk enai berkep penlai enai supaya pek gecat, men buleh.
Men tah de berlakuk kecemasan, telefon 999 deras. Betsat ku jiran de he percayak supaya enai buleh enai perloi gah neng keluarga atau sedarak hek. Men buleh, pastikan he og jiran hek numbor telefon keluarga atau sedarak hek. Dalam hal raha adei, pek buleh hi lingah.
Men hi geui nyak, mesti hi riyaag keluarga atau mai de hi hok mase kateh PKP adeh, tapik hot hi sabar, pek buleh hi jug nok. Ugek gadoh jug nok terutama men kateh keluarga hek mong mai enrak atau atau mong mai de berpenhod kronik, kecuali men mong hal kecemasan. Pek he jug bermaksud aji care hek he jagak kesihatan enai. Hek masih buleh he berhubung ru enai melalui telefon, panggilan video ru media sosial taleh.
Mase adei adalah mase susah untuk mai de enai jagak mai pehod. Enai mungkin enai rasak tertalu tertekan atau terlalu enai letih. Ber’ambi ru ui bor lah ru enai. Tuluglah ma de patut supaya enai rasak hanyok ru langwas sengik enai. Contohnya, belanjak enai caknak atau og barang keperluan de enai hot. Hik hot hi sedar kesihatan mai de ki jagak mai pehod aji penting, hot hi jagak supaya enai pen pek enai pehod.

Returning to Work / Mensat Ju Doktor, Misi Ru Pakar Kesihatan Walaupun La Bi Perlunggar PKP.

Hunen PKP la bi perlunggar, tapik hot sentiase hi beringat ru hi berambi ha ragam ru tindakan hik masig-masig. Hot hi kot berat hal jenagak jena’is atau kebersihan dirik hik, ru hi jagak jarak sosial antare dirik hik ru mai kilek. Adeh memerip petua de buleh hi joi mase hik ku kampug atau ku tempat kerjak de luar ju kampug.
Hot hi pastikan jarak berog hik lebih ju 1 meter atau 3 kaki ru hot hi pakei tupeng renes men hi et neng tempat awam, termasuk men hi berbaris ru ku tempat kerjak. Men hi cip atau hi kerjak ku tempat de ber lif, lebih bor hi pakei rangkal supaye pek hi pet’it kateh lif.
Dod ku pengurus atau penyelia, men hi rasak hi nyik atau hi pehod, ru geui ku deeg. Men perlu, cip neng klinik de rek atau berhubung ru talian hotline Kementerian Kesihatan untuk hi berkep bantuan.
Hot hi jagak kebersihan dirik mase hi gunak tandas awam sebab aji tempat de berisiko tinggi. Gunak cecair pembasmi kuman ku cepnap kenleh tandas mase hi moj ru hi hol. De paling penting, hot hi suj teeg ru sabun sampei cucik sebelum hi hol ju tandas.
Ugek berkumpul jen’oi-jen’oi mase adeh. Men walah pilihan kilek, terpakse hi berkumpul jugak, maka hot hi pastikan hi ui penjarakan sosial atau hi pernyak berog hik ju mai kilek lebih ju satu meter. Men bok de ki kerjak ku pejabat/kilang, ugek berkungsi barang hik ru mai atau hi pakei barang mai. Men hi kerjak ku pejabat/kilang, ugek bersosial nok ha hal kerjak atau hal kilek.
Men hi jug ju tempat kerjak ma deeg, ugek col nok ma-ma ku deeg ru ugek berburak nok ru mai de mong ku deeg. Hot hi mamuh terus. Rendam seluar bajuk kateh tew sabun untuk hi perdat kuman.

Protect Yourself, Protect Your Community / Lindungi Dirik Hek, Lindungi Komuniti Hek

Ugek sibar virus neng mai kilek

 

 • Men he et neng luar, tutup moh ru empag pakei tupeng renes. He pakei tupeng renes de he ui lalei he pen buleh!
 • Suj teeg pakei sabun ru tew, sabun buleh ki perdat virus.
 • Ugek jug neng kampug (men he kerjak tempat nyak, dawo ku KL). Men betul-betul mong hal kecemasan hot he jug neng kampung jugak, semain kebenaran pulis.Men hi jug neng kampug, nantik hi loi ma deeg, hot terus hi mamuh cucik-cucik pakei sabun nok sebelum hi col ma-ma atau bok-bok ku deeg. Hot hi lindungi senoi de hi hok.

 

 • Hot hi bersamak ru senoi nuk dengneng taleh, supaye men tah de mong virus, hek pek he sibar neng mai, mai pen pek enai sibar neng hek.
 • Sentiasa pernyak dirik hek lebih 1 meter ju mai de pek enai geui nuk dengneng ru hek.
 • Lepas mabek sanget enai men-man ku luar, enai hot terus enai mamuh pakei sabun sebelum enai moj ma deeg.
 • Men mong ahli keluarga hek de la enrak ru mai de mong penhod kronik pastikan menong pek enai et da’a selamat kateh deeg.
 • Cip neng hospitak kerajaan atau Klinik Kesihatan de paling rek
 • Men hek he perop mai de nyik, pastikan jerkek pakei tupeng renes sepanjang mase jerkek ku luar ru kateh hospitak atau klinik. Mamuh pakei sabun lepas la selesei he urus mai de nyik.
 • Berang bok taleh pen hot enai joi jarak selamat, e maksud, hot hi pernyak dirik lebih ju 1 meter ju mai de ki nyik.
 • Men mong senoi ki nyik terok, hot deras hi berhubung ru 999.

Public Spaces / Mensat Ju Doktor, Misi, Ru Pakar Kesihatan Men Hi Cip Neng Luar, Rong Tempat Umum

Hot terus hi selamat – Perjuangan hi lawan Covid-19 lagik pek dij! Berangbok taleh baik sanget sampei mai enrak buleh hi kenak virus adeh!
Tempat tertutup de macot ru jo’oi senoi adalah tempat de paling berisiko. Tempat raha adeh walah atau kurang cepnip poi, maksudnya buleh ki dek enghem de bervirus. Men buleh, hot hi elak tempat raha adeh.
Men terpakse hi cip neng luar atau tempat umum, hot hi pakei tupeng renes supaya empag ru moh hik hi telkup. Tupeng renes buleh ki lindung hik atau mai kilek daripada virus de bi hol ju enghem hik atau enghem mai.
Ugek cap atau col bende atau barang de paling berisiko bi geui la virus dawo butang atau tengkan lif, pen ru hak cepnap rangkal. Men terpakse hi cap atau hi col jugak, lepas hi cap atau hi col, hot deras hi suj teeg ru sabun atau cecair pembasmi kuman de beralkohol. Ugek sekali-kali hi col renes lepas hi col bende atau barang aji neh.
Tulug og maklumat dirik hik de betul mase hi moj kedei, restoran atau tempat umum kilek de perlu hi og maklumat peribadi. Care adeh buleh ki tulug KKM enai ui ‘pengesanan kontak’ ru buleh enai hubung hik men tah de mong kes COVID-19 ku tempat de hi cip ajih. Hot hi kot peranan adeh secara serius supaya proses de bi ui la KKM adeh berkesan!
Men hi pakei tupeng renes jenis ‘pakai-buang’, pej tupeng aji kateh tung sampah nantik hi loi ma deeg. Men hi pakei tupeng renes de hi ui la lei, jenis abat, hot hi sah cucik ru sabun tiap kalik lepas hi pakei.
Men hi buruk mai de ki berkelakuk atau ki ui bende de pek selamat atau ki og risiko neng mai kilek, dot ku pengurus kedei, mai jagak atau pulis. Perjuangan hi lawan COVID-19 adeh perlu kerjasama ju semuak senoi. E maksud; hek, eng, hik semuak hot hi terlibat ru pek terkecuali hi lawan COVID-19.

Moving Forward / Mensat ju Doktor, Misi ru Pakar Kesihatan. Tentang Mase Depan Lepas Adeh

Bor rakyat Malaysia! Hik semuak telah hi ui perubahan bor. Hik semuak telah hi main peranan hi perkurang COVID-19 dari ki meribak. Tapik, hot hi ingat, nyaknik adeh masih pek dij. Walau pen hi langkah neng depan, ugek sip pengajaran de la hi kep sebelum adeh. Hik la pek dapat ‘hi jug nej neng sinui sebelum COVID-19’. Hik semuak nuk adeh ru lepas adeh hot hi amal ‘sinui pai atau’ ‘amalan pai’.

Hot kerap hi suj teeg ru sabun, ugek col renes hik, ru hot hi en cecair pembasmi kuman untuk hi gunak mase hi cip neng luar. Pakei tupeng renes mase hi cip neng tempat awam atau rong luar.

Walau pen nuk adeh hik la bi og kebenaran hi cip neng tempat awam dawo pusat membeli belah, restoran atau kedei caknak ru kedei runcit, hot tetap hi elak tempat de macot ru sempit ru ugek berburak terlalu rek ru mai. Hot tetap hi pernyak dirik sekurang-kurangnya 1-meter ju mai.

Ugek sip hot hi bertanyak gah keluarga, sedarak, kawat ru jiran hik. Hot terus hi og sokongan ratak lei hik. Senoi atau komuniti de samak sengik ru buleh hi perakdek sengik aji penting supaye cepnip hik neng kebiasaan atau amalan pai adeh lebih lancar, mong berkawat, mong berkenwat ru pek hi halei.

Pastikan hi periksak ju melok e sumber men hi bacak atau hi kungsi maklumat tentang COVID-19. Berkep maklumat de buleh hi percayak ju Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) ru Gabungan Kesihatan Malaysia (MHC). Men pek hi pasti sama ada maklumat de bi og ku hik aji betul atau bi lenlot, buleh hi periksak ku laman web www.sebenarnya.my.